Jernejles d.o.o.

Rekuperacija

V podjetju smo se, zaradi ekonomičnosti energije, ki je potrebna za sušenje lesa v sušilni komori, posebej posvetili preveliki toplotni izgubi pri sušenju.
Začeli smo razvijati napravo, katera razdeli vlago in toploto, kar omogoča, da toploto vrnemo nazaj v sistem sušenja.
S tem:

  • privarčujemo od 45-65% toplotne energije,
  • zmanjšamo porabo sekancev ali drugega kurilnega materiala
  • potrebujemo manjšo kotlovnico za isto količino sušenja
  • manjša zaloga kurilnega materiala (sekanci)

Po naših dosedanjih pozitivnih podatkih se strošek investicije povrne v dveh letih.