Jernejles d.o.o.

Načrt za okrevanje in odpornost

Projekt »Vzpostavitev proizvodnje lamelnih profilov« je sofinanciran v višini 256.342,90 EUR (35% sofinanciranje upravičenih stroškov projekta) iz sredstev »Načrta za okrevanje in odpornost«, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Datum začetka projekta je 05.05.2023, predvideno pa je, da se bo projekt zaključil najkasneje do 30.09.2024.

Projekt predstavlja investicijo v izgradnjo nove proizvodne hale, v kateri bo urejena proizvodnja lamelnih profilov in nakup novih strojev (tračna cepilka, štiristranski skobeljni stroj, sortirni stroj za lamele, brusilni stroj in viličar), ki bodo nameščeni v to novo proizvodno halo.

Poleg dodatnih prihodkov, ki jih bomo ustvarili na račun naložbe, bomo s tem izboljšali logistiko poslovanja, zmanjšali odvisnost od zunanjih sodelavcev in izboljšali stroškovno učinkovitost (bolj optimalen izkoristek pri razrezu lesa).

V podjetju pričakujemo, da nam bo izvedba projekta do leta 2026 omogočila za nekaj manj kot 25% višjo dodano vrednost na zaposlenega v primerjavi z letom 2021 in zaposlitev vsaj enega dodatnega proizvodnega delavca.