Jernejles d.o.o.

Program razvoja podeželja

Nakup nove tehnološke opreme #4

Sredstva iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 smo prejeli še za nakup nove žagalne linije s horizontalno tračno žago. Z novo tehnologijo bo z natančno nastavljenimi merami obdelovanec razžagan natančno na mero, s čimer se bo povečal spekter prodaje bolj kvalitetnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo, ki so prilagojeni specifičnim zahtevam naročnikov, manjša pa bo tudi količina lesnih odpadkov, ki ne predstavljajo višje dodane vrednosti. Z uporabo nove žage bo zaposlenim omogočeno lažje upravljanje in večja varnost pri delu, prav tako pa bo zagotovljen tudi bolj nemoten in kontinuiran proizvodni proces (ne bo več zaustavitev proizvodnega procesa zaradi okvar obstoječe žage).Na račun investicije bomo zaposlili dodatna delavca na žagi, v skladu s potrebami pa nameravamo zaposlovati tudi v prihodnje.


Nakup nove tehnološke opreme #3

Sredstva iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 smo prejeli še za nakup nove linije za robljenje desk in razrez prizm z optimizacijo ter novega robilnika. Z njuno uporabo so zagotovljeni boljši izkoristek vhodne surovine (lesa) ter bolj specifični rezi dimenzij, kar zagotavlja širšo paleto različnih prizmiranih produktov. Na račun investicije smo že zaposlili še enega dodatnega delavca na žagi, v skladu s potrebami pa nameravamo zaposlovati tudi v prihodnje.


Nakup nove tehnološke opreme #2

Sredstva iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 smo prejeli tudi za nakup novega vertikalnega tračnega žagalnega stroja s pomičnim vozičkom in novega plinskega viličarja, ki sta prav tako v precejšnji meri izboljšala naš proizvodni proces. Na račun investicije smo že zaposlili še enega dodatnega delavca na žagi, v skladu s potrebami pa nameravamo zaposlovati tudi v prihodnje.

 

Nakup nove tehnološke opreme #1

Za nakup nove večlistne krožne žage, čelilnika in sekalnika lesa smo prejeli sredstva iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.

Naši cilji za prihodnja leta poslovanja so usmerjeni v večjo proizvodnjo in prodajo lesnih izdelkov višjega in srednjega cenovnega razreda, stremimo pa tudi k stalnim tehnološkim izboljšavam, obvladovanju kakovosti proizvodnega procesa oziroma celotnega poslovanja ter zmanjševanju reklamacij.

Nova tehnološka oprema nam omogoča večjo konkurenčnost in natančnejšo izdelavo na vseh področjih delovanja in večje proizvodne kapacitete ter boljše pogoje za delo. Z novo tehnologijo je z natančno nastavljenimi merami razžagano na mero, s čimer se povečuje obseg prodaje bolj kvalitetnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo, ki so prilagojeni specifičnim zahtevam naročnikov.

Zagotovljen je boljši izkoristek vhodne surovine (lesa) in bolj natančni rezi dimenzij, kar zagotavlja večje zadovoljstvo strank kot tudi zmanjšanje lesnih ostankov pri nas, ki nimajo velike tržne vrednosti.

Z nakupom novega sekalnika pa lahko naš odpadni lesni material, ki nastane pri izvajanju proizvodnega procesa in je bil do sedaj brez vrednosti, predelamo v lesne sekance in s tem ustvarimo dodaten vir prihodkov.

Na račun investicije smo že zaposlili enega novega delavca, v skladu s potrebami pa nameravamo zaposlovati tudi v prihodnje.

Našim naročnikom bomo tudi v bodoče nudili cim bolj raznovrstne in kvalitetne izdelke po kar se da konkurenčnih cenah, v skladu s potrebami pa nameravamo tako kot do sedaj še naprej posodabljati tehnološko opremljenost proizvodnega procesa.