Jernejles d.o.o.

Odkup

Hlodovina smreke boljše kvalitete s poudarkom na debelejših premerih. V količini do 20% tudi jelke enakih kvalitet.