Jernejles d.o.o.

Šport – izposoja motorjev, koles in opreme

Z letom 2019 smo razširili svojo dejavnost in v lastno ponudbo postopoma dodajamo:

  • izposojo motokros motorjev s pripadajočo opremo
  • izposojo koles s pripadajočo opremo

Za leto 2023 so vsi motorji oddani.

Jernej BOGATAJ
e-pošta: info@jernejles.si